Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Aktuálny stav
4,9
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,4
Dlhová služba
5,8
Bilancia bežného účtu
5,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Prešovský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 31,6 %
4,4
28,0 %
Dlhová služba 1,9 %
5,8
2,2 %
Bilancia bežného účtu 18,7 %
5,7
13,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
3,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa 12 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 81 € 72 €
Čistý majetok na obyvateľa 341 € 252 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 36 € 26 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia 3,9 %
3,8
3,3 %
Intenzita investovania 14,5 %
5,8
9,9 %
Čistý majetok 133,4 %
1,3
97,5 %
Okamžitá likvidita 755,7 %
6,0
597,5 %
Pohotová likvidita 774,5 %
6,0
680,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 232 517 799 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 13 544 062 €
Výdavky bežného rozpočtu 189 046 986 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 47 369 535 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 25 498 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 16 050 €
Krátkodobé pohľadávky 2 116 022 €
Dlhodobé záväzky 340 465 €
Krátkodobé záväzky 11 208 910 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 66 431 850 €
Bankové úvery a výpomoci 66 431 850 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 2 190 122 €
Úrokové splátky 449 328 €
Finančné účty 84 702 392 €
Neobežný majetok 262 726 436 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 822 310
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 29 887 470 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby