Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
330 586 198 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
141 545 935 €
43 %
39 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
141 545 935 €
100 %
100 %
Granty a transfery
135 058 013 €
41 %
38 %
Tuzemské bežné granty a transfery
133 591 784 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
1 463 629 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
2 600 €
0 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
26 051 863 €
8 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
26 051 863 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
18 320 869 €
6 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
14 737 413 €
80 %
91 %
Iné nedaňové príjmy
1 888 109 €
10 %
3 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 040 057 €
6 %
6 %
Kapitálové príjmy
654 633 €
4 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
657 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
9 609 518 €
3 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
9 609 518 €
100 %
47 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby