Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
285 352 319 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
132 248 009 €
46 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
118 062 078 €
89 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
9 284 506 €
7 %
11 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
3 056 239 €
2 %
0 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
929 080 €
1 %
0 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
916 106 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
77 836 188 €
27 %
24 %
Doprava
74 490 657 €
96 %
93 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
3 345 530 €
4 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
33 022 368 €
12 %
13 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
28 722 077 €
87 %
76 %
Staroba
2 054 272 €
6 %
20 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 757 852 €
5 %
2 %
Rodina a deti
480 103 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
8 064 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
29 346 241 €
10 %
8 %
Kultúrne služby
28 686 241 €
98 %
98 %
Rekreačné a športové služby
660 000 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby
12 323 855 €
4 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
8 667 219 €
70 %
84 %
Všeobecné služby
3 207 309 €
26 %
15 %
Transakcie verejného dlhu
449 328 €
4 %
1 %
Ochrana životného prostredia
575 658 €
0 %
0 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
575 658 €
100 %
72 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby