Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,3
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Prešovský VÚC
priemer VÚC
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Prešovský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 34,6 %
4,3
30,6 %
Dlhová služba 3,1 %
5,6
4,5 %
Bilancia bežného účtu 11,8 %
4,4
8,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
3,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa -6 € -4 €
Celkový dlh na obyvateľa 100 € 93 €
Čistý majetok na obyvateľa 406 € 253 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 13 € 12 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia -1,8 %
2,6
-1,1 %
Intenzita investovania 13,7 %
5,5
9,5 %
Čistý majetok 140,8 %
1,4
86,4 %
Okamžitá likvidita 540,4 %
6,0
600,7 %
Pohotová likvidita 548,7 %
6,0
752,5 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 246 684 693 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 16 789 009 €
Výdavky bežného rozpočtu 217 525 329 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 50 671 857 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 49 643 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 24 975 €
Krátkodobé pohľadávky 1 498 937 €
Dlhodobé záväzky 474 524 €
Krátkodobé záväzky 18 215 161 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 82 436 660 €
Bankové úvery a výpomoci 85 829 341 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 8 690 465 €
Úrokové splátky 430 606 €
Finančné účty 98 441 984 €
Neobežný majetok 320 118 362 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 827 028
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 10 724 862 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby