Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
374 394 993 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
152 415 949 €
41 %
40 %
Tuzemské bežné granty a transfery
149 665 192 €
98 %
99 %
Zahraničné granty
2 571 414 €
2 %
1 %
Zahraničné transfery
176 113 €
0 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
3 229 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
146 364 791 €
39 %
34 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
146 364 791 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
47 027 042 €
13 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
46 831 708 €
100 %
100 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
195 334 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
16 194 530 €
4 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
11 911 307 €
74 %
89 %
Iné nedaňové príjmy
1 803 205 €
11 %
4 %
Kapitálové príjmy
1 507 006 €
9 %
2 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
972 770 €
6 %
5 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
242 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
12 392 681 €
3 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
9 000 000 €
73 %
29 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 392 681 €
27 %
71 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby