Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Prešovský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
329 015 500 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
139 943 786 €
43 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
125 672 801 €
90 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
8 779 465 €
6 %
10 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
3 482 910 €
2 %
0 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 114 339 €
1 %
0 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
894 271 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
92 128 777 €
28 %
22 %
Doprava
89 289 752 €
97 %
95 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
2 839 025 €
3 %
1 %
Ťažba, výroba a výstavba
0 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
41 058 030 €
12 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
35 507 231 €
86 %
73 %
Staroba
3 052 035 €
7 %
23 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 904 252 €
5 %
2 %
Rodina a deti
594 512 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
28 208 262 €
9 %
7 %
Kultúrne služby
28 178 262 €
100 %
99 %
Rekreačné a športové služby
30 000 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
26 431 303 €
8 %
8 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
21 273 363 €
80 %
77 %
Všeobecné služby
4 727 621 €
18 %
8 %
Transakcie verejného dlhu
430 319 €
2 %
2 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
656 995 €
0 %
9 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
633 823 €
96 %
2 %
Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia
23 172 €
4 %
0 %
Ochrana životného prostredia
588 348 €
0 %
0 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
565 636 €
96 %
75 %
Znižovanie znečisťovania
22 711 €
4 %
19 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby