Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
248 430 665 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
119 032 759 €
48 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
100 771 612 €
85 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
16 236 565 €
14 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 024 582 €
2 %
2 %
Ekonomická oblasť
69 449 027 €
28 %
24 %
Doprava
65 820 244 €
95 %
93 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
2 485 020 €
4 %
0 %
Iné odvetvia
1 143 763 €
2 %
4 %
Sociálne zabezpečenie
29 144 050 €
12 %
13 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
23 255 275 €
80 %
76 %
Staroba
3 928 151 €
13 %
20 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 051 587 €
4 %
2 %
Rodina a deti
909 036 €
3 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
19 805 957 €
8 %
8 %
Kultúrne služby
19 805 957 €
100 %
98 %
Všeobecné verejné služby
10 998 873 €
4 %
4 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
10 998 873 €
100 %
84 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby