Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
357 319 289 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Granty a transfery
152 297 019 €
43 %
40 %
Tuzemské bežné granty a transfery
150 664 861 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
1 632 157 €
1 %
1 %
Daňové príjmy
130 933 696 €
37 %
34 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
130 933 696 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
45 779 851 €
13 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
45 779 851 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
19 078 503 €
5 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
12 799 859 €
67 %
89 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
5 536 635 €
29 %
5 %
Iné nedaňové príjmy
696 136 €
4 %
4 %
Kapitálové príjmy
40 400 €
0 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
5 472 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
9 230 220 €
3 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
5 000 000 €
54 %
29 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 230 220 €
46 %
71 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby