Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
298 440 262 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
130 857 783 €
44 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
113 130 730 €
86 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
15 964 632 €
12 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 762 421 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
91 872 176 €
31 %
22 %
Doprava
86 347 723 €
94 %
95 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
3 753 503 €
4 %
1 %
Iné odvetvia
1 770 950 €
2 %
4 %
Sociálne zabezpečenie
32 793 910 €
11 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
26 038 029 €
79 %
73 %
Staroba
4 342 829 €
13 %
23 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
1 359 067 €
4 %
2 %
Rodina a deti
1 053 984 €
3 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
24 579 188 €
8 %
7 %
Kultúrne služby
24 579 188 €
100 %
99 %
Všeobecné verejné služby
18 337 205 €
6 %
8 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
18 337 205 €
100 %
77 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby