Betliar

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:953
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.betliarstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
148,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
47,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-106,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
461,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
189,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
233,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
463 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
95 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 870 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-7 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Betliar

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
402 036 €
+Kapitálové príjmy
524 563 €
+Bežné výdavky
387 209 €
+Kapitálové výdavky
98 406 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 278 €
+Dlhodobé záväzky
10 637 €
+Krátkodobé záväzky
21 201 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
90 953 €
+Bankové úvery a výpomoci
90 953 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
512 565 €
+Úrokové splátky
5 915 €
+Finančné účty
40 230 €
+Neobežný majetok
1 843 099 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
953
+Výsledok hospodárenia
-7 053 €