Klubina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:539
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
ou.klubinastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,8 %
30,1 %
+Dlhová služba
2,4 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
18,8 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,8 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
30,7 %
16,2 %
+Čistý majetok
356,5 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
398,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
412,6 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-53 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
120 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 594 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
650 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Klubina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
236 716 €
+Kapitálové príjmy
126 058 €
+Bežné výdavky
192 151 €
+Kapitálové výdavky
198 739 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 920 €
+Dlhodobé záväzky
53 700 €
+Krátkodobé záväzky
13 954 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
9 776 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 934 €
+Úrokové splátky
1 666 €
+Finančné účty
55 650 €
+Neobežný majetok
852 648 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
530
+Výsledok hospodárenia
344 629 €