Klubina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,8
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
5,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:539
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
ou.klubinastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
43,5 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,8 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,7 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-29,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
44,4 %
8,6 %
+Čistý majetok
479,7 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
117,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
129,3 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
68,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-192 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
218 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 400 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Klubina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
299 761 €
+Kapitálové príjmy
48 000 €
+Bežné výdavky
270 769 €
+Kapitálové výdavky
180 973 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 777 €
+Dlhodobé záväzky
190 684 €
+Krátkodobé záväzky
24 253 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
122 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
122 000 €
+Úvery od ŠFRB
185 684 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 098 €
+Úrokové splátky
1 922 €
+Finančné účty
28 587 €
+Neobežný majetok
1 399 402 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
542
+Výsledok hospodárenia
-6 852 €