Klubina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,9
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:539
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
ou.klubinastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
5,6 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
12,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,1 %
0,8 %
+Intenzita investovania
4,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
408,7 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
241,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
271,9 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
52,9 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
47 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 438 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Klubina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
317 325 €
+Kapitálové príjmy
966 €
+Bežné výdavky
278 150 €
+Kapitálové výdavky
14 509 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 419 €
+Dlhodobé záväzky
172 544 €
+Krátkodobé záväzky
21 425 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
171 705 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 241 €
+Úrokové splátky
1 780 €
+Finančné účty
51 828 €
+Neobežný majetok
1 275 044 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
544
+Výsledok hospodárenia
837 €