Kobeliarovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:469
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
obec.kobeliarovostonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
27,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-32,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
60,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
401,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
685,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
779,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-148 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
85 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 674 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
83 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kobeliarovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
211 719 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
153 741 €
+Kapitálové výdavky
127 329 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 116 €
+Dlhodobé záväzky
663 €
+Krátkodobé záväzky
6 482 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
40 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
40 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
86 €
+Finančné účty
44 402 €
+Neobežný majetok
781 301 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
469
+Výsledok hospodárenia
38 698 €