Kobyly

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:865
Okres:Bardejov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeckobylystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
20,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
485,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
176,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
198,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
81,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-43 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
92 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 223 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-8 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kobyly

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
416 149 €
+Kapitálové príjmy
38 001 €
+Bežné výdavky
370 078 €
+Kapitálové výdavky
121 310 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 187 €
+Dlhodobé záväzky
319 326 €
+Krátkodobé záväzky
42 142 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
79 875 €
+Bankové úvery a výpomoci
160 060 €
+Úvery od ŠFRB
324 599 €
+Výdavky na splácanie istiny
31 384 €
+Úrokové splátky
5 573 €
+Finančné účty
74 374 €
+Neobežný majetok
1 923 439 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
865
+Výsledok hospodárenia
-7 094 €