Kočovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 510
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
starostakocovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
32,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
20,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
440,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
671,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
678,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
130 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
120 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 292 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
243 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kočovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 636 704 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
1 104 057 €
+Kapitálové výdavky
336 078 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 876 €
+Dlhodobé záväzky
548 689 €
+Krátkodobé záväzky
100 936 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
180 674 €
+Bankové úvery a výpomoci
180 674 €
+Úvery od ŠFRB
506 481 €
+Výdavky na splácanie istiny
66 523 €
+Úrokové splátky
9 420 €
+Finančné účty
677 653 €
+Neobežný majetok
6 025 566 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 510
+Výsledok hospodárenia
367 097 €