Kolačkov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 311
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obeckolackovslnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
158,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
502,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
521,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
34,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
80 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
6 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 401 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
45 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kolačkov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 250 923 €
+Kapitálové príjmy
62 583 €
+Bežné výdavky
1 129 864 €
+Kapitálové výdavky
78 353 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
23 697 €
+Dlhodobé záväzky
430 941 €
+Krátkodobé záväzky
123 955 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 741 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 741 €
+Úvery od ŠFRB
398 655 €
+Výdavky na splácanie istiny
20 792 €
+Úrokové splátky
4 387 €
+Finančné účty
623 239 €
+Neobežný majetok
1 252 937 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 311
+Výsledok hospodárenia
58 460 €