Kolárovice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 818
Okres:Bytča
Kraj:Žilinský
E-mail:
obeckolarovice.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
149,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
172,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
215,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
970 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
29 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kolárovice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 212 761 €
+Kapitálové príjmy
499 €
+Bežné výdavky
1 071 339 €
+Kapitálové výdavky
145 704 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 527 €
+Dlhodobé záväzky
2 880 €
+Krátkodobé záväzky
15 095 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
125 397 €
+Bankové úvery a výpomoci
125 397 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
59 684 €
+Úrokové splátky
1 068 €
+Finančné účty
26 030 €
+Neobežný majetok
1 865 592 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 818
+Výsledok hospodárenia
52 433 €