Kolárovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:10 614
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
infokolarovo.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
343,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
96,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
114,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
17,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-12 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
88 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 462 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Kolárovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
8 184 735 €
+Kapitálové príjmy
445 094 €
+Bežné výdavky
7 680 220 €
+Kapitálové výdavky
1 081 929 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
205 189 €
+Dlhodobé záväzky
1 352 037 €
+Krátkodobé záväzky
1 139 653 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
929 255 €
+Bankové úvery a výpomoci
929 255 €
+Úvery od ŠFRB
1 332 217 €
+Výdavky na splácanie istiny
333 508 €
+Úrokové splátky
36 172 €
+Finančné účty
1 096 032 €
+Neobežný majetok
25 982 001 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
10 614
+Výsledok hospodárenia
103 273 €