Komárany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:484
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocukomaranystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-17,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
33,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
652,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
61,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
80,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-74 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
66 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 382 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
45 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Komárany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
183 693 €
+Kapitálové príjmy
20 480 €
+Bežné výdavky
157 309 €
+Kapitálové výdavky
82 636 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 646 €
+Dlhodobé záväzky
296 €
+Krátkodobé záväzky
19 723 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
31 765 €
+Bankové úvery a výpomoci
31 765 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 939 €
+Úrokové splátky
301 €
+Finančné účty
12 154 €
+Neobežný majetok
1 172 615 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
484
+Výsledok hospodárenia
21 984 €