Komárno

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:34 333
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorkomarno.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,1 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
290,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
121,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
221,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 884 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
19 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Komárno

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
4 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
24 454 775 €
+Kapitálové príjmy
521 501 €
+Bežné výdavky
22 459 021 €
+Kapitálové výdavky
1 250 236 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
24 733 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 754 218 €
+Dlhodobé záväzky
2 472 868 €
+Krátkodobé záväzky
1 745 747 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 665 304 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 625 673 €
+Úvery od ŠFRB
1 348 904 €
+Výdavky na splácanie istiny
691 118 €
+Úrokové splátky
32 990 €
+Finančné účty
2 113 838 €
+Neobežný majetok
66 311 865 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
34 333
+Výsledok hospodárenia
661 510 €