Koňuš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:351
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
konuslekosonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
296,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
1 608,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
1 647,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
21 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
747 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Koňuš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
91 336 €
+Kapitálové príjmy
8 000 €
+Bežné výdavky
82 612 €
+Kapitálové výdavky
7 581 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
255 €
+Dlhodobé záväzky
148 €
+Krátkodobé záväzky
650 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 500 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 500 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 926 €
+Úrokové splátky
265 €
+Finančné účty
10 455 €
+Neobežný majetok
259 333 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
351
+Výsledok hospodárenia
-423 €