Kostoľany pod Tribečom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:346
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky
E-mail:
kostolanypodtribecommail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
24,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-69,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
96,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
954,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
375,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
378,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-387 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
79 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 721 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
67 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kostoľany pod Tribečom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
185 432 €
+Kapitálové príjmy
8 500 €
+Bežné výdavky
140 536 €
+Kapitálové výdavky
187 322 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
300 €
+Dlhodobé záväzky
590 €
+Krátkodobé záväzky
8 080 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
27 291 €
+Bankové úvery a výpomoci
132 079 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 403 €
+Úrokové splátky
598 €
+Finančné účty
30 296 €
+Neobežný majetok
1 631 002 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
346
+Výsledok hospodárenia
23 075 €