Kostolné Kračany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,6 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 320
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
kostolnekracanynextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,1 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
56,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-140,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
634,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
855,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
916,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 102 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
178 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 233 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-0 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kostolné Kračany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
976 846 €
+Kapitálové príjmy
1 601 562 €
+Bežné výdavky
899 179 €
+Kapitálové výdavky
225 237 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
39 480 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
35 953 €
+Krátkodobé pohľadávky
108 180 €
+Dlhodobé záväzky
20 520 €
+Krátkodobé záväzky
174 939 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
234 706 €
+Bankové úvery a výpomoci
234 706 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
25 519 €
+Úrokové splátky
4 521 €
+Finančné účty
1 495 708 €
+Neobežný majetok
4 346 721 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 320
+Výsledok hospodárenia
-103 €