Kostolné Kračany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 320
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
kostolnekracanynextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,7 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
2,5 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,8 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
-0,7 %
16,2 %
+Čistý majetok
477,9 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
20,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
36,6 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
102 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 607 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
20 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kostolné Kračany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
535 547 €
+Kapitálové príjmy
86 448 €
+Bežné výdavky
521 921 €
+Kapitálové výdavky
82 901 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
35 524 €
+Dlhodobé záväzky
3 552 €
+Krátkodobé záväzky
223 736 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
128 940 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 308 €
+Úrokové splátky
3 920 €
+Finančné účty
46 432 €
+Neobežný majetok
2 164 040 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 293
+Výsledok hospodárenia
26 276 €