Kostolné Kračany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
2,7 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
3,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 320
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
kostolnekracanynextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,5 %
25,0 %
+Dlhová služba
21,6 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
1,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
11,6 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
10,8 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,5 %
1,4 %
+Intenzita investovania
17,7 %
5,2 %
+Čistý majetok
660,2 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
12,5 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
23,4 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-68 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
148 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 597 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
300 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kostolné Kračany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
532 614 €
+Kapitálové príjmy
220 068 €
+Bežné výdavky
525 146 €
+Kapitálové výdavky
314 227 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
58 000 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
54 067 €
+Krátkodobé pohľadávky
24 570 €
+Dlhodobé záväzky
3 909 €
+Krátkodobé záväzky
225 382 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
187 675 €
+Bankové úvery a výpomoci
281 721 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
104 543 €
+Úrokové splátky
3 365 €
+Finančné účty
28 099 €
+Neobežný majetok
3 467 114 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 272
+Výsledok hospodárenia
381 739 €