Kostolné Kračany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
3,3 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,1
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 320
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
kostolnekracanynextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
40,4 %
23,6 %
+Dlhová služba
9,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,1 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
6,8 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,7 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,7 %
1,7 %
+Intenzita investovania
14,6 %
8,6 %
+Čistý majetok
661,2 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
36,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
79,2 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-25 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
206 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 377 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
54 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Kostolné Kračany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
699 819 €
+Kapitálové príjmy
1 107 460 €
+Bežné výdavky
629 283 €
+Kapitálové výdavky
1 209 312 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
44 065 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
43 570 €
+Krátkodobé pohľadávky
38 880 €
+Dlhodobé záväzky
7 187 €
+Krátkodobé záväzky
91 892 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
271 265 €
+Bankové úvery a výpomoci
271 265 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 977 €
+Úrokové splátky
6 220 €
+Finančné účty
33 887 €
+Neobežný majetok
4 537 165 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 271
+Výsledok hospodárenia
69 160 €