Koš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 138
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
adminobec-kos.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
21,6 %
+Dlhová služba
7,7 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
18,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
18,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-2,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
479,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
469,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
516,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
121,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
265 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 344 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
108 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Koš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 436 981 €
+Kapitálové príjmy
207 266 €
+Bežné výdavky
1 165 095 €
+Kapitálové výdavky
177 427 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
105 326 €
+Dlhodobé záväzky
1 838 659 €
+Krátkodobé záväzky
222 437 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
1 827 907 €
+Výdavky na splácanie istiny
90 821 €
+Úrokové splátky
25 380 €
+Finančné účty
1 044 180 €
+Neobežný majetok
6 185 620 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 138
+Výsledok hospodárenia
122 878 €