Košeca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 606
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
starostakoseca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
16,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
524,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
366,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
373,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
124 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
100 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 691 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
94 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košeca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 974 917 €
+Kapitálové príjmy
31 915 €
+Bežné výdavky
1 644 083 €
+Kapitálové výdavky
39 234 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 325 €
+Dlhodobé záväzky
247 839 €
+Krátkodobé záväzky
208 450 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
259 728 €
+Bankové úvery a výpomoci
259 728 €
+Úvery od ŠFRB
231 735 €
+Výdavky na splácanie istiny
47 945 €
+Úrokové splátky
4 911 €
+Finančné účty
764 458 €
+Neobežný majetok
9 131 061 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 606
+Výsledok hospodárenia
245 966 €