Košeca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 606
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
starostakoseca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,7 %
21,5 %
+Dlhová služba
4,2 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,2 %
0,7 %
+Intenzita investovania
3,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
226,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
203,7 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
222,4 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,6 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
36 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
47 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 222 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
15 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košeca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 252 419 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
1 120 695 €
+Kapitálové výdavky
41 046 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
28 891 €
+Dlhodobé záväzky
311 632 €
+Krátkodobé záväzky
154 628 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
117 746 €
+Bankové úvery a výpomoci
117 746 €
+Úvery od ŠFRB
278 524 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 529 €
+Úrokové splátky
4 375 €
+Finančné účty
314 975 €
+Neobežný majetok
2 910 043 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 515
+Výsledok hospodárenia
38 920 €