Košeca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 606
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
starostakoseca.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,9 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,2 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,6 %
1,7 %
+Intenzita investovania
3,6 %
8,6 %
+Čistý majetok
767,8 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
262,9 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
281,4 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
21,3 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
71 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
30 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 828 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-6 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košeca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 407 356 €
+Kapitálové príjmy
1 490 €
+Bežné výdavky
1 179 784 €
+Kapitálové výdavky
51 480 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
31 413 €
+Dlhodobé záväzky
293 051 €
+Krátkodobé záväzky
169 614 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
81 222 €
+Bankové úvery a výpomoci
81 222 €
+Úvery od ŠFRB
266 999 €
+Výdavky na splácanie istiny
51 104 €
+Úrokové splátky
3 606 €
+Finančné účty
445 847 €
+Neobežný majetok
9 277 779 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 512
+Výsledok hospodárenia
-14 338 €