Košice (magistrát)

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,6 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
10,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
461,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
108,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
137,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
159 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 927 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
158 686 968 €
+Kapitálové príjmy
40 662 736 €
+Bežné výdavky
142 463 881 €
+Kapitálové výdavky
54 483 600 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 366 520 €
+Dlhodobé záväzky
2 366 994 €
+Krátkodobé záväzky
14 773 312 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
37 979 032 €
+Bankové úvery a výpomoci
37 979 032 €
+Úvery od ŠFRB
2 282 217 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 130 794 €
+Úrokové splátky
264 647 €
+Finančné účty
15 957 999 €
+Neobežný majetok
723 097 562 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
239 464
+Výsledok hospodárenia
7 544 464 €

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 464
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk