Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,4 %
30,1 %
+Dlhová služba
3,1 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
5,6 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,0 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
7,7 %
16,2 %
+Čistý majetok
489,4 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
75,1 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
116,4 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,3 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
157 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 531 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-34 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
118 676 069 €
+Kapitálové príjmy
6 702 895 €
+Bežné výdavky
111 988 390 €
+Kapitálové výdavky
15 853 684 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
8 476 286 €
+Dlhodobé záväzky
13 328 604 €
+Krátkodobé záväzky
20 529 767 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
26 155 732 €
+Úvery od ŠFRB
2 721 151 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 774 596 €
+Úrokové splátky
965 377 €
+Finančné účty
15 422 513 €
+Neobežný majetok
612 782 782 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
233 659
+Výsledok hospodárenia
-8 036 886 €