Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,3 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
2,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
1,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,2 %
35,1 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-6,2 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,8 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
8,9 %
14,4 %
+Čistý majetok
469,0 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
34,0 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
66,0 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,1 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-72 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
209 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 380 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-172 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
112 112 363 €
+Kapitálové príjmy
8 666 937 €
+Bežné výdavky
119 102 174 €
+Kapitálové výdavky
18 618 168 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2 103 831 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 128 050 €
+Dlhodobé záväzky
16 101 627 €
+Krátkodobé záväzky
16 019 985 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
35 360 458 €
+Úvery od ŠFRB
2 524 190 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 008 998 €
+Úrokové splátky
817 752 €
+Finančné účty
5 448 434 €
+Neobežný majetok
600 024 666 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
233 880
+Výsledok hospodárenia
-40 182 412 €