Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,2 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
2,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
38,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
19,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
3,1 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,02 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,6 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-3,0 %
6,7 %
+Čistý majetok
496,1 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
46,4 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
90,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,1 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
31 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
184 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 378 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
4 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
118 377 951 €
+Kapitálové príjmy
10 981 532 €
+Bežné výdavky
114 705 137 €
+Kapitálové výdavky
7 371 032 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
18 852 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 493 120 €
+Dlhodobé záväzky
7 512 247 €
+Krátkodobé záväzky
12 373 749 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
37 741 678 €
+Úvery od ŠFRB
2 327 226 €
+Výdavky na splácanie istiny
21 172 049 €
+Úrokové splátky
971 547 €
+Finančné účty
5 737 512 €
+Neobežný majetok
593 433 522 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
233 886
+Výsledok hospodárenia
870 238 €