Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
2,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,1 %
25,0 %
+Dlhová služba
5,8 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
2,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,01 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,6 %
1,4 %
+Intenzita investovania
1,7 %
5,2 %
+Čistý majetok
507,1 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
24,5 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
49,5 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,8 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
3 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
138 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 494 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
15 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
118 796 367 €
+Kapitálové príjmy
17 800 882 €
+Bežné výdavky
115 932 223 €
+Kapitálové výdavky
19 848 474 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
410 326 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
12 432 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 429 953 €
+Dlhodobé záväzky
6 232 858 €
+Krátkodobé záväzky
25 683 547 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 241 030 €
+Bankové úvery a výpomoci
37 487 181 €
+Úvery od ŠFRB
2 130 267 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 829 401 €
+Úrokové splátky
991 922 €
+Finančné účty
6 291 016 €
+Neobežný majetok
631 289 545 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
240 688
+Výsledok hospodárenia
3 719 833 €