Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
2,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,8

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,9 %
23,5 %
+Dlhová služba
5,3 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
2,4 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,01 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,5 %
2,9 %
+Intenzita investovania
0,4 %
4,9 %
+Čistý majetok
520,1 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
75,9 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
116,7 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,6 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
11 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
142 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 642 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
128 617 220 €
+Kapitálové príjmy
49 884 253 €
+Bežné výdavky
125 556 058 €
+Kapitálové výdavky
50 346 133 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
342 703 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
15 234 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 096 672 €
+Dlhodobé záväzky
11 609 948 €
+Krátkodobé záväzky
14 964 069 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 180 961 €
+Bankové úvery a výpomoci
40 010 549 €
+Úvery od ŠFRB
1 933 305 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 274 448 €
+Úrokové splátky
972 342 €
+Finančné účty
11 359 522 €
+Neobežný majetok
649 353 983 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
233 886
+Výsledok hospodárenia
8 957 978 €