Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,6 %
21,5 %
+Dlhová služba
7,6 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
4,0 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,005 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,003 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,1 %
0,7 %
+Intenzita investovania
-5,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
456,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
137,0 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
182,7 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,3 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
52 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
124 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 513 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
70 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
130 137 075 €
+Kapitálové príjmy
20 358 949 €
+Bežné výdavky
124 910 819 €
+Kapitálové výdavky
13 402 648 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
5 994 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4 000 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 146 203 €
+Dlhodobé záväzky
12 559 907 €
+Krátkodobé záväzky
13 432 591 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
28 999 272 €
+Bankové úvery a výpomoci
32 157 333 €
+Úvery od ŠFRB
1 706 077 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 870 324 €
+Úrokové splátky
858 726 €
+Finančné účty
18 396 944 €
+Neobežný majetok
609 097 745 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
233 886
+Výsledok hospodárenia
16 487 994 €