Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,3 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,5 %
23,6 %
+Dlhová služba
4,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,9 %
1,7 %
+Intenzita investovania
6,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
503,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
149,2 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
188,8 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
176 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 726 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
139 763 457 €
+Kapitálové príjmy
61 231 721 €
+Bežné výdavky
128 242 567 €
+Kapitálové výdavky
70 857 644 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 117 229 €
+Dlhodobé záväzky
2 389 447 €
+Krátkodobé záväzky
10 395 212 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
44 781 650 €
+Bankové úvery a výpomoci
47 463 048 €
+Úvery od ŠFRB
1 905 781 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 045 047 €
+Úrokové splátky
555 705 €
+Finančné účty
15 507 988 €
+Neobežný majetok
684 526 857 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
240 164
+Výsledok hospodárenia
11 311 295 €