Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,0 %
18,8 %
+Dlhová služba
4,4 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
10,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
8,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
461,5 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
108,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
137,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
159 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 927 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
158 686 968 €
+Kapitálové príjmy
40 662 736 €
+Bežné výdavky
142 463 881 €
+Kapitálové výdavky
54 483 600 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 366 520 €
+Dlhodobé záväzky
2 366 994 €
+Krátkodobé záväzky
14 773 312 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
37 979 032 €
+Bankové úvery a výpomoci
37 979 032 €
+Úvery od ŠFRB
2 282 217 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 130 794 €
+Úrokové splátky
264 647 €
+Finančné účty
15 957 999 €
+Neobežný majetok
723 097 562 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
239 464
+Výsledok hospodárenia
7 544 464 €