Košice (magistrát)

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:239 200
Okres:
Kraj:Košický
E-mail:
kontaktkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
458,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
204,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
247,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
1,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
201 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 039 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Košice (magistrát)

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
10 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
174 048 924 €
+Kapitálové príjmy
36 901 676 €
+Bežné výdavky
159 729 231 €
+Kapitálové výdavky
54 712 216 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 805 729 €
+Dlhodobé záväzky
8 182 110 €
+Krátkodobé záväzky
11 280 563 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
48 125 789 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 125 789 €
+Úvery od ŠFRB
2 592 222 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 702 617 €
+Úrokové splátky
239 376 €
+Finančné účty
23 057 909 €
+Neobežný majetok
757 660 625 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
239 200
+Výsledok hospodárenia
5 890 657 €