Košice - Barca

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:3 502
Okres:Košice IV
Kraj:Košický
E-mail:
mubarcastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 022,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
36,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
49,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
69,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
13 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 783 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košice - Barca

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
638 309 €
+Kapitálové príjmy
43 168 €
+Bežné výdavky
613 179 €
+Kapitálové výdavky
61 412 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 262 €
+Dlhodobé záväzky
446 354 €
+Krátkodobé záväzky
45 098 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
44 788 €
+Bankové úvery a výpomoci
44 788 €
+Úvery od ŠFRB
425 447 €
+Výdavky na splácanie istiny
30 120 €
+Úrokové splátky
18 543 €
+Finančné účty
16 215 €
+Neobežný majetok
6 292 648 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 502
+Výsledok hospodárenia
5 571 €