Košice - Dargovských Hrdinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
2,2 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,2
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
0,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:26 563
Okres:Košice III
Kraj:Košický
E-mail:
smolkovakosice-dh.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
116,9 %
30,1 %
+Dlhová služba
21,1 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
14,2 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
25,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
-16,0 %
16,2 %
+Čistý majetok
-20,9 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
8,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
8,4 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
13 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
53 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
-10 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košice - Dargovských Hrdinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
1 195 400 €
+Kapitálové príjmy
214 827 €
+Bežné výdavky
1 026 108 €
+Kapitálové výdavky
23 943 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
1 561 €
+Dlhodobé záväzky
1 450 431 €
+Krátkodobé záväzky
3 016 301 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
261 913 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
253 138 €
+Neobežný majetok
937 975 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
27 232
+Výsledok hospodárenia
261 085 €