Košice - Dargovských Hrdinov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,5
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:26 563
Okres:Košice III
Kraj:Košický
E-mail:
smolkovakosice-dh.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
110,2 %
34,9 %
+Dlhová služba
10,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
14,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,7 %
0,2 %
+Intenzita investovania
1,8 %
6,7 %
+Čistý majetok
-6,6 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
10,5 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
10,5 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
46 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
-3 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
5 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košice - Dargovských Hrdinov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
5 hodnotení

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
1 087 155 €
+Kapitálové príjmy
33 000 €
+Bežné výdavky
925 060 €
+Kapitálové výdavky
52 763 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 647 €
+Dlhodobé záväzky
1 232 379 €
+Krátkodobé záväzky
2 921 582 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
121 565 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
306 551 €
+Neobežný majetok
851 609 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
26 955
+Výsledok hospodárenia
121 580 €