Košice - Nad jazerom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:25 213
Okres:Košice IV
Kraj:Košický
E-mail:
starosta.jazeronetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,2 %
25,0 %
+Dlhová služba
4,6 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
13,5 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,9 %
1,4 %
+Intenzita investovania
2,2 %
5,2 %
+Čistý majetok
304,2 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
484,5 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
493,6 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
138 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košice - Nad jazerom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
1 187 196 €
+Kapitálové príjmy
50 740 €
+Bežné výdavky
1 026 842 €
+Kapitálové výdavky
76 402 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 372 €
+Dlhodobé záväzky
1 860 €
+Krátkodobé záväzky
69 291 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
247 314 €
+Bankové úvery a výpomoci
247 314 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
50 189 €
+Úrokové splátky
3 615 €
+Finančné účty
335 680 €
+Neobežný majetok
3 462 427 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
25 679
+Výsledok hospodárenia
-21 737 €