Košice - Nad jazerom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:25 213
Okres:Košice IV
Kraj:Košický
E-mail:
starosta.jazeronetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,2 %
21,5 %
+Dlhová služba
4,3 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,1 %
0,7 %
+Intenzita investovania
4,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
282,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
261,9 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
272,3 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
6 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
140 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-2 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košice - Nad jazerom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
3 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 206 676 €
+Kapitálové príjmy
36 808 €
+Bežné výdavky
1 103 193 €
+Kapitálové výdavky
88 852 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 262 €
+Dlhodobé záväzky
2 282 €
+Krátkodobé záväzky
107 950 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
146 935 €
+Bankové úvery a výpomoci
146 935 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
50 189 €
+Úrokové splátky
1 857 €
+Finančné účty
282 667 €
+Neobežný majetok
3 287 308 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 441
+Výsledok hospodárenia
-50 853 €