Košice - Pereš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 838
Okres:Košice II
Kraj:Košický
E-mail:
uradmcperes.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
50,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-4,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
495,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
65,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
77,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-8 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
771 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-74 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košice - Pereš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
332 844 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
347 615 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 981 €
+Dlhodobé záväzky
95 262 €
+Krátkodobé záväzky
24 738 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
143 970 €
+Bankové úvery a výpomoci
50 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
2 816 €
+Finančné účty
16 190 €
+Neobežný majetok
1 546 872 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 838
+Výsledok hospodárenia
-135 897 €