Košice - Sídlisko KVP

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:24 314
Okres:Košice II
Kraj:Košický
E-mail:
sekretmckvp.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-
1,6 %
+Intenzita investovania
-
10,2 %
+Čistý majetok
-
302,5 %
+Okamžitá likvidita
-
288,2 %
+Pohotová likvidita
-
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
-
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košice - Sídlisko KVP

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
-
+Kapitálové príjmy
-
+Bežné výdavky
-
+Kapitálové výdavky
-

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
-
+Dlhodobé záväzky
-
+Krátkodobé záväzky
-

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
-
+Úvery od ŠFRB
-
+Výdavky na splácanie istiny
-
+Úrokové splátky
-
+Finančné účty
-
+Neobežný majetok
-

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
24 314
+Výsledok hospodárenia
-