Košická Polianka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 018
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
kosickapoliankastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
13,2 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
289,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
43,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
65,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
49 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
101 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 259 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-56 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košická Polianka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
505 680 €
+Kapitálové príjmy
54 657 €
+Bežné výdavky
464 628 €
+Kapitálové výdavky
45 710 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
58 700 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 425 €
+Dlhodobé záväzky
538 €
+Krátkodobé záväzky
94 107 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
103 092 €
+Bankové úvery a výpomoci
103 092 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
25 488 €
+Úrokové splátky
2 449 €
+Finančné účty
41 098 €
+Neobežný majetok
1 344 003 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 018
+Výsledok hospodárenia
-56 529 €