Košické Oľšany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,7
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 279
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obeckosickeolsany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
45,1 %
30,1 %
+Dlhová služba
0,6 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
5,5 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-10,7 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
16,4 %
16,2 %
+Čistý majetok
172,8 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
237,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
297,9 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-33 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
133 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
510 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-32 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Košické Oľšany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
363 785 €
+Kapitálové príjmy
10 000 €
+Bežné výdavky
343 884 €
+Kapitálové výdavky
69 823 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
18 039 €
+Dlhodobé záväzky
159 506 €
+Krátkodobé záväzky
29 802 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 428 €
+Úrokové splátky
571 €
+Finančné účty
70 735 €
+Neobežný majetok
699 593 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 197
+Výsledok hospodárenia
-38 114 €